icon

Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών & Επιχειρήσεων

Η σύγχρονη οικονομία στηρίζεται κυρίως στην επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσω εμπορικών εταιρειών. Με τις εταιρείες επιτυγχάνεται η συγκέντρωση περισσοτέρων κεφαλαίων, αλλά και η επιπρόσθετη αξία της ανθρώπινης συνεργασίας, που οδηγούν σε μεγαλύτερα κέρδη.

Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλών διαφορετικών μορφών εταιρειών (ανώνυμη εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, αφανής εταιρεία, κοινοπραξία, αγροτικός συνεταιρισμός κ.ά.). Συχνά μάλιστα μια επιχειρηματική δραστηριότητα στηρίζεται σε περισσότερες από μια εταιρείες, καθεμία εκ των οποίων ενδέχεται να είναι διαφορετικής μορφής.

Οι προβλεπόμενες στη νομοθεσία εταιρικές μορφές διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ως προς τις προϋποθέσεις ίδρυσης, ως προς τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των διοικητών και των μελών τους απέναντι στην εταιρεία και αναμεταξύ τους. Επιπρόσθετα διαφοροποιούνται και ως προς την ευθύνη των διοικητών και των μελών τους έναντι άλλων ιδιωτών, της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική συμβουλευτική και πρακτική υποστήριξη για την ίδρυση και τη λειτουργία εταιρείας έως τον μετασχηματισμό της σε άλλη εταιρική μορφή ή τη λύση της και θέση της σε εκκαθάριση και ενδεικτικά υπηρεσίες για την:

σύνταξη ιδρυτικού καταστατικού

σύνταξη τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού

σύνταξη εσωτερικών εξωκαταστατικών συμφωνιών μεταξύ των μελών της εταιρείας

▸κατάρτιση πρακτικών γενικών συνελεύσεων, πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων, πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου

διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων, συνελεύσεων των εταίρων και συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

παροχή νομικών συμβουλών για τη μεταβίβαση εταιρικών συμμετοχών (π.χ. μεταβίβαση μετοχών, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κ.λπ.)

παροχή νομικών συμβουλών για την εξαγορά επιχειρήσεων

Έχουμε χειριστεί και χειριζόμαστε ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις διαφωνιών και διαφορών μεταξύ των εταίρων σε όλες τις εταιρικές μορφές, όπως ενδεικτικά υποθέσεις που αφορούν:

άσκηση δικαιωμάτων της μειοψηφίας των μετόχων ανώνυμης εταιρείας (έκτακτος έλεγχος εταιρείας, σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης κ.λπ.)

αποκλεισμό εταίρου και διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

αποκλεισμό εταίρου και δικαστική λύση ομόρρυθμης εταιρείας

ορισμό προσωρινής διοίκησης σε κάθε μορφής εταιρεία

άσκηση εταιρικών δικαιωμάτων πληροφόρησης σε κάθε μορφής εταιρεία

Σχετικά Άρθρα