icon

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Μια αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό είναι μια αγορά στην οποία οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητες η μία από την άλλη, ασκούν την ίδια δραστηριότητα και ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός παρέχει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις, αλλά και μια σειρά πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές. Στην Ελλάδα το δίκαιο του ανταγωνισμού διακρίνεται στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού απαγορεύει πρακτικές επιχειρήσεων οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι θεμιτός και αναγκαίος, υπόκειται εντούτοις σε όρια ως προς τον τρόπο άσκησής του, τα οποία θέτει η ειδική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού αποσκοπεί να διασφαλίσει την ελευθερία του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, θέτοντας κανόνες για την απαγόρευση εμπορικών συμφωνιών και πρακτικών και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που δύνανται να περιορίσουν τον ανταγωνισμό (αντιμονοπωλιακοί κανόνες), τον προληπτικό έλεγχο των σχεδίων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, το άνοιγμα του ανταγωνισμού σε τομείς που έως πρόσφατα βρίσκονταν υπό κρατικό μονοπώλιο, όπως οι αγορές των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών ή της ενέργειας.

Το γραφείο μας έχει χειριστεί και χειρίζεται ενώπιον των δικαστηρίων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποθέσεις ολόκληρου του φάσματος του δικαίου του ανταγωνισμού που αφορούν ενδεικτικά:

▸άρση και παράλειψη πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων

αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ή / και χρηματική ικανοποίηση ηθικής λόγω ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού

▸υποστήριξη επιχειρήσεων ή / και ενώσεων επιχειρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στη συνέχεια ενώπιον των αρμοδίων τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σχετικά Άρθρα