Δικηγορικό Γραφείο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων & Διοικητικών Αρχών ·

Παράσταση σε Διαμεσολάβηση · Εξωδικαστική συνδρομή · Συμβουλευτική Δικηγορία

Ο  Ισαάκ Γεροντίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009, Λίαν Καλώς) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας Νομικής Σχολής στο Εμπορικό Δίκαιο (2011, Λίαν Καλώς). Ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης:

το αστικό δίκαιο (ακίνητη περιουσία, αναγκαστική εκτέλεση, αποζημίωση από ατυχήματα, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία της προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων κ.ά.),
το εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικές συμβάσεις και διαφορές, τραπεζικό δίκαιο κ.ά.),
το διοικητικό δίκαιο (γενικό διοικητικό και φορολογικό δίκαιο) και
το ποινικό δίκαιο (περιουσιακό και φορολογικό ποινικό δίκαιο)

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτων λόγω ορισμού εσφαλμένης ημερομηνίας πλειστηριασμού – Δημοσίευση απόφασης...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (8-9/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 954) δημοσιεύεται η με αριθμό 294/2020...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ...

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 Ν 4722/2020 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄177/15.9.2020), ειδικά για το έτος 2020 η...

Εις μνήνην Κωνσταντίνου Παμπούκη

Έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από κοντά μας ο μεγάλος δάσκαλος του Εμπορικού Δικαίου, ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Κωνσταντίνος Παμπούκης. Η...

Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 11/25-8-2020: Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την...

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε στις 25-8-2020 την υπ' αριθμ. 11 γνωμοδότησή του με θέμα «Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την τελεσιδικία με...

Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικού ποσού για αγορά πρώτης κατοικίας

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Ε. 2133/11-8-2020 εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που αφορά, μεταξύ άλλων, το άρθρο 7 του Ν...

Συμμετοχή σε γενική συνέλευση και διοικητικό συμβούλιο εταιρειών μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο...

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 146 A'/29.07.2020) ο Νόμος 4712/2020 με το άρθρο 23 του οποίου θεσπίζεται η συμμετοχή σε συνεδριάσεις γενικών συνελεύσεων...

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτων λόγω ορισμού εσφαλμένης ημερομηνίας πλειστηριασμού – Δημοσίευση απόφασης του γραφείου μας...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (8-9/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 954) δημοσιεύεται η με αριθμό 294/2020...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 Ν 4722/2020 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄177/15.9.2020), ειδικά για το έτος 2020 η...

Εις μνήνην Κωνσταντίνου Παμπούκη

Έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από κοντά μας ο μεγάλος δάσκαλος του Εμπορικού Δικαίου, ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Κωνσταντίνος Παμπούκης. Η...

Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 11/25-8-2020: Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την τελεσιδικία με τη...

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε στις 25-8-2020 την υπ' αριθμ. 11 γνωμοδότησή του με θέμα «Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την τελεσιδικία με...

Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικού ποσού για αγορά πρώτης κατοικίας

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Ε. 2133/11-8-2020 εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που αφορά, μεταξύ άλλων, το άρθρο 7 του Ν...

Συμμετοχή σε γενική συνέλευση και διοικητικό συμβούλιο εταιρειών μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 23 Ν 4712/2020)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 146 A'/29.07.2020) ο Νόμος 4712/2020 με το άρθρο 23 του οποίου θεσπίζεται η συμμετοχή σε συνεδριάσεις γενικών συνελεύσεων...