Δικηγορικό Γραφείο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων & Διοικητικών Αρχών ·

Παράσταση σε Διαμεσολάβηση · Εξωδικαστική συνδρομή · Συμβουλευτική Δικηγορία

Ο  Ισαάκ Γεροντίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009, Λίαν Καλώς) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας Νομικής Σχολής στο Εμπορικό Δίκαιο (2011, Λίαν Καλώς). Ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης:

το αστικό δίκαιο (ακίνητη περιουσία, αναγκαστική εκτέλεση, αποζημίωση από ατυχήματα, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία της προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων κ.ά.),
το εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικές συμβάσεις και διαφορές, τραπεζικό δίκαιο κ.ά.),
το διοικητικό δίκαιο (γενικό διοικητικό και φορολογικό δίκαιο) και
το ποινικό δίκαιο (περιουσιακό και φορολογικό ποινικό δίκαιο)

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Σκέψεις για την σχέση των αγωγών αποκλεισμού εταίρου και λύσης της...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (03/2022) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 339 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 1747/2021...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν 4915/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 63/24-03-2022), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών...

Ομόρρυθμη εταιρεία – Συμπληρωματικές εισφορές – Ευθύνη εταίρων κατ’ αλλήλων –...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (1/2022) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 39) δημοσιεύεται η με αριθμό 386/2021 απόφαση...

Τροποποίηση καταστατικού ΟΕ – Ελευθερία των συμβάσεων – Διατήρηση νομικής προσωπικότητας

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 934) δημοσιεύεται η με αριθμό 866/2021 απόφαση...

Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΠΕ & ΙΚΕ (Ν 4872/2021)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 247 A'/10.12.2021) ο Νόμος 4872/2021 «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις". Με τον νέο νόμο...

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα-Μεταβίβαση ακινήτου εντός τριετίας προ της υποβολής της αίτησης-Δόλος...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (3/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 801 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 59/2021 απόφαση...

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Σκέψεις για την σχέση των αγωγών αποκλεισμού εταίρου και λύσης της εταιρίας στο δίκαιο...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (03/2022) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 339 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 1747/2021...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν 4915/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 63/24-03-2022), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών...

Ομόρρυθμη εταιρεία – Συμπληρωματικές εισφορές – Ευθύνη εταίρων κατ’ αλλήλων – Συμφωνία επιστροφής πριν...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (1/2022) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 39) δημοσιεύεται η με αριθμό 386/2021 απόφαση...

Τροποποίηση καταστατικού ΟΕ – Ελευθερία των συμβάσεων – Διατήρηση νομικής προσωπικότητας

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 934) δημοσιεύεται η με αριθμό 866/2021 απόφαση...

Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΠΕ & ΙΚΕ (Ν 4872/2021)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 247 A'/10.12.2021) ο Νόμος 4872/2021 «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις". Με τον νέο νόμο...

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα-Μεταβίβαση ακινήτου εντός τριετίας προ της υποβολής της αίτησης-Δόλος οφειλέτη-Σχόλιο στην ΑΠ...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (3/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 801 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 59/2021 απόφαση...