Δικηγορικό Γραφείο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων & Διοικητικών Αρχών ·

Παράσταση σε Διαμεσολάβηση · Εξωδικαστική συνδρομή · Συμβουλευτική Δικηγορία

Ο  Ισαάκ Γεροντίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009, Λίαν Καλώς) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας Νομικής Σχολής στο Εμπορικό Δίκαιο (2011, Λίαν Καλώς). Ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης:

το εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικές συμβάσεις και διαφορές, τραπεζικό δίκαιο κ.ά.),
το αστικό δίκαιο (ακίνητη περιουσία, αναγκαστική εκτέλεση, αποζημίωση από ατυχήματα, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία της προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων κ.ά.),
το διοικητικό δίκαιο (γενικό διοικητικό και φορολογικό δίκαιο) και
το ποινικό δίκαιο (περιουσιακό και φορολογικό ποινικό δίκαιο)

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022

Με τιμή και χαρά σας γνωστοποιούμε την συμμετοχή μας σε επιστημονική εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα "Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου...

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-01-2023 (ΦΕΚ Β 343/26-01-2023) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και...

Άρση απορρήτου επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 5002/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 5002/2022 «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,...

Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4987/2022)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 4987/2022 . Ο κώδικας περιλαμβάνει 71 άρθρα κατανεμημένα σε 13 τμήματα, καθώς και παράρτημα. Αποτελεί κωδικοποίηση των υφιστάμενων...

Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων / ΚΕΔΕ (Ν 4978/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 190/07.10.2022) ο Νόμος 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ). Ο νέος ΚΕΔΕ αποτελεί ενιαία κωδικοποίηση των διατάξεων...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ...

Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν 4965/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 162/02.09.2022), ειδικά για το έτος 2022 η προθεσμία...

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022

Με τιμή και χαρά σας γνωστοποιούμε την συμμετοχή μας σε επιστημονική εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα "Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου...

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-01-2023 (ΦΕΚ Β 343/26-01-2023) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και...

Άρση απορρήτου επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 5002/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 5002/2022 «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,...

Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4987/2022)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 4987/2022 . Ο κώδικας περιλαμβάνει 71 άρθρα κατανεμημένα σε 13 τμήματα, καθώς και παράρτημα. Αποτελεί κωδικοποίηση των υφιστάμενων...

Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων / ΚΕΔΕ (Ν 4978/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 190/07.10.2022) ο Νόμος 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ). Ο νέος ΚΕΔΕ αποτελεί ενιαία κωδικοποίηση των διατάξεων...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν 4965/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 162/02.09.2022), ειδικά για το έτος 2022 η προθεσμία...