Δικηγορικό Γραφείο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων & Διοικητικών Αρχών ·

Παράσταση σε Διαμεσολάβηση · Εξωδικαστική συνδρομή · Συμβουλευτική Δικηγορία

Ο  Ισαάκ Γεροντίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009, Λίαν Καλώς) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας Νομικής Σχολής στο Εμπορικό Δίκαιο (2011, Λίαν Καλώς). Ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης:

το εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικές συμβάσεις και διαφορές, τραπεζικό δίκαιο κ.ά.),
το αστικό δίκαιο (ακίνητη περιουσία, αναγκαστική εκτέλεση, αποζημίωση από ατυχήματα, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία της προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων κ.ά.),
το διοικητικό δίκαιο (γενικό διοικητικό και φορολογικό δίκαιο) και
το ποινικό δίκαιο (περιουσιακό και φορολογικό ποινικό δίκαιο)

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Πρότυπα καταστατικά εταιρειών – Νέα Υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄556/26-01-2024) η υπ' αριθμ. 5186 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα "Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω...

N 5072/2023 – Διαχειριστές πιστώσεων – Εξωδικαστικός μηχανισμός – Πτώχευση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 198/04.12.2023) ο Νόμος 5072/2023 «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»...

N 5066/2023 – Τροποποίησεις στις εταιρικές υποχρεώσεις δημοσιότητας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ A’ 188/14.11.2023) ο νόμος 5066/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου...

Κλήτευση συμπαραστατουμένου σε δίκη αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη

Δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα νομικών πληροφοριών Qualex η με αριθμό 2632/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε, τους καθ’ ων...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ...

Σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν 5055/2023 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 161/29.09.2023), ειδικά για το έτος 2023 η προθεσμία...

Παραγραφή απαιτήσεων τράπεζας από σύμβαση δανείου

Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα νομικών πληροφοριών Qualex η με αριθμό 103/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αταλάντης, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς δανειολήπτες που διεκδίκησαν...

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Πρότυπα καταστατικά εταιρειών – Νέα Υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄556/26-01-2024) η υπ' αριθμ. 5186 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα "Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω...

N 5072/2023 – Διαχειριστές πιστώσεων – Εξωδικαστικός μηχανισμός – Πτώχευση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 198/04.12.2023) ο Νόμος 5072/2023 «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»...

N 5066/2023 – Τροποποίησεις στις εταιρικές υποχρεώσεις δημοσιότητας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ A’ 188/14.11.2023) ο νόμος 5066/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου...

Κλήτευση συμπαραστατουμένου σε δίκη αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη

Δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα νομικών πληροφοριών Qualex η με αριθμό 2632/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε, τους καθ’ ων...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ και ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν 5055/2023 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 161/29.09.2023), ειδικά για το έτος 2023 η προθεσμία...

Παραγραφή απαιτήσεων τράπεζας από σύμβαση δανείου

Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα νομικών πληροφοριών Qualex η με αριθμό 103/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αταλάντης, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς δανειολήπτες που διεκδίκησαν...