Δικηγορικό Γραφείο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων & Διοικητικών Αρχών ·

Παράσταση σε Διαμεσολάβηση · Εξωδικαστική συνδρομή · Συμβουλευτική Δικηγορία

Ο  Ισαάκ Γεροντίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009, Λίαν Καλώς) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας Νομικής Σχολής στο Εμπορικό Δίκαιο (2011, Λίαν Καλώς). Ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης:

το εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικές συμβάσεις και διαφορές, τραπεζικό δίκαιο κ.ά.),
το αστικό δίκαιο (ακίνητη περιουσία, αναγκαστική εκτέλεση, αποζημίωση από ατυχήματα, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία της προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων κ.ά.),
το διοικητικό δίκαιο (γενικό διοικητικό και φορολογικό δίκαιο) και
το ποινικό δίκαιο (περιουσιακό και φορολογικό ποινικό δίκαιο)

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Εικονικότητα φορέα ατομικής επιχείρησης

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2023) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ). Στο τεύχος (σελ. 487) δημοσιεύεται η με αριθμό...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν 5042/2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 88/10-04-2023), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών στις...

Ενεργειακή Κοινότητα – Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 78/29-03-2023) ο Ν 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και...

Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την συμμετοχή μας σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα το Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθεί πρόσκληση με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες:

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-01-2023 (ΦΕΚ Β 343/26-01-2023) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και...

Άρση απορρήτου επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 5002/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 5002/2022 «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,...

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Εικονικότητα φορέα ατομικής επιχείρησης

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2023) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ). Στο τεύχος (σελ. 487) δημοσιεύεται η με αριθμό...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν 5042/2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 88/10-04-2023), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών στις...

Ενεργειακή Κοινότητα – Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 78/29-03-2023) ο Ν 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και...

Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την συμμετοχή μας σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα το Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθεί πρόσκληση με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες:

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-01-2023 (ΦΕΚ Β 343/26-01-2023) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και...

Άρση απορρήτου επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 5002/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 5002/2022 «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,...