Δικηγορικό Γραφείο

Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων & Διοικητικών Αρχών ·

Παράσταση σε Διαμεσολάβηση · Εξωδικαστική συνδρομή · Συμβουλευτική Δικηγορία

Ο  Ισαάκ Γεροντίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2009, Λίαν Καλώς) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας Νομικής Σχολής στο Εμπορικό Δίκαιο (2011, Λίαν Καλώς). Ασκεί δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με κύριους τομείς ενασχόλησης:

το αστικό δίκαιο (ακίνητη περιουσία, αναγκαστική εκτέλεση, αποζημίωση από ατυχήματα, κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία της προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων κ.ά.),
το εμπορικό δίκαιο (αξιόγραφα, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων, δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικές συμβάσεις και διαφορές, τραπεζικό δίκαιο κ.ά.),
το διοικητικό δίκαιο (γενικό διοικητικό και φορολογικό δίκαιο) και
το ποινικό δίκαιο (περιουσιακό και φορολογικό ποινικό δίκαιο)

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Συμμετοχή σε γενική συνέλευση και διοικητικό συμβούλιο εταιρειών μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο...

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 146 A'/29.07.2020) ο Νόμος 4712/2020 με το άρθρο 23 του οποίου θεσπίζεται η συμμετοχή σε συνεδριάσεις γενικών συνελεύσεων...

Νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 4706/2020)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 136 A'/17.07.2020) ο Νόμος 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας...

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως βάσει καταχρηστικής ρήτρας προσωπικού δανείου –...

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για το τραπεζικό δίκαιο η απόφαση που εξέδωσε στις 9 Ιουλίου 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔικΕΕ) στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις...

Αναγνώριση χρέους μέσω e-mail – Δημοσίευση απόφασης του γραφείου μας στον...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (5/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 508) δημοσιεύεται η με αριθμό 13/2020...

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης – Ικανοποίηση δικαιώματος ενημέρωσης

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου (Γ/ΕΞ/3921 της 9ης Ιουνίου 2020) και θέμα "Ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την...

Νέα παράταση θητείας Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών

Στο άρθρο 31 του Ν 4691/2020 (ΦΕΚ Α΄ 108/9-6-2020) προβλέπεται ότι: «Παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών...

Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Συμμετοχή σε γενική συνέλευση και διοικητικό συμβούλιο εταιρειών μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 23 Ν 4712/2020)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 146 A'/29.07.2020) ο Νόμος 4712/2020 με το άρθρο 23 του οποίου θεσπίζεται η συμμετοχή σε συνεδριάσεις γενικών συνελεύσεων...

Νέος νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 4706/2020)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 136 A'/17.07.2020) ο Νόμος 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας...

Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως βάσει καταχρηστικής ρήτρας προσωπικού δανείου – Απόφαση του Δικαστηρίου...

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για το τραπεζικό δίκαιο η απόφαση που εξέδωσε στις 9 Ιουλίου 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔικΕΕ) στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις...

Αναγνώριση χρέους μέσω e-mail – Δημοσίευση απόφασης του γραφείου μας στον νομικό τύπο

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (5/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 508) δημοσιεύεται η με αριθμό 13/2020...

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης – Ικανοποίηση δικαιώματος ενημέρωσης

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου (Γ/ΕΞ/3921 της 9ης Ιουνίου 2020) και θέμα "Ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την...

Νέα παράταση θητείας Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών

Στο άρθρο 31 του Ν 4691/2020 (ΦΕΚ Α΄ 108/9-6-2020) προβλέπεται ότι: «Παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών...