Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος www.gerontidislaw.gr και το σύνολο του περιεχόμενου του (ενδεικτικά: το ίδιο το domain name, τα κείμενα, το λογότυπο και γενικά τα διακριτικά γνωρίσματα, οι γραφικές αναπαραστάσεις, οι φωτογραφίες και οι συνθέσεις φωτογραφιών, οι εικόνες και οι συνθέσεις εικόνων, το λογισμικό, οι σύνδεσμοι και οι υπερσύνδεσμοι, τα newsletters κ.λπ.) αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του Ισαάκ Γεροντίδη και τελούν υπό την προστασία της σχετικής ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας. Η παρουσίαση του περιεχομένου του ιστοτόπου www.gerontidislaw.gr στον επισκέπτη της σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση προς αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος επί τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του.

Η αντιγραφή, η λήψη, η αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, η διανομή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία, η αναπαραγωγή, η επανέκδοση, η μεταφόρτωση και γενικά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική ή για άλλους σκοπούς εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου www.gerontidislaw.gr απαγορεύονται, εκτός και αν επιτραπούν κατόπιν προηγούμενης, έγγραφης, ειδικής και εξατομικευμένης ονομαστικής άδειας από τον ως άνω αποκλειστικό δικαιούχο, κύριο και κάτοχό του.

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη και χρήστη του παρόντος ιστοτόπου, τελεί υπό τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR) και του Ν 4624/2019. Ο ιστότοπός μας δεν υποχρεώνει στην εγγραφή χρηστών. Για ζητήματα που αφορούν την έναρξη ή την συνέχιση πάσης φύσεως συναλλακτικών σχέσεων με το γραφείο μας, θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή FAX. Η επικοινωνία σας αυτή συνιστά και συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποκλειστικά στο πλαίσιο των συναλλακτικών σχέσεων ή επαφών για τις οποίες μας τα παράσχατε.

Αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παράσχατε, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις άσκησής τους που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/79: Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας τους. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους. Να ζητήσετε τη φορητότητα/διαβίβαση τους, εφόσον η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Να ανακαλείτε την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία τους ανά πάσα στιγμή, όπου η συγκατάθεση αυτή είναι απαιτητή.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Επικοινωνίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@gerontidislaw.gr.

Cookies Policy

Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Η παρούσα Πολιτική παρέχει πληροφορίες για τον τύπο cookies που χρησιμοποιούμε, τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. σύγχρονα κινητά τηλέφωνα) του χρήστη, που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Διευκολύνουν τον δικτυακό τόπο να αποθηκεύει πληροφορίες από την επίσκεψη του κάθε χρήστη, με σκοπό να τον κάνει πιο χρήσιμο για το χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή του. Τα αρχεία cookies αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο.

Τα cookies που προέρχονται από τον ιστότοπό μας χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτόν. Η μη βλαπτική για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά του, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και στην εν γένει βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρόντος ιστοτόπου.

Η τεχνικής φύσεως αποθήκευση αρχείων cookies επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη, η οποία ζητείται από τον χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του στον ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να διαγράψει οποτεδήποτε τα αρχεία cookies από τον τερματικό εξοπλισμό του, σημειώνεται πάντως ότι η διαγραφή ενδέχεται να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητα του ιστοτόπου.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες cookies: A. Τα προσωρινά cookies τα οποία διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του προγράμματος περιήγησης ή/και μετά το κλείσιμο του browser και B. Τα μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης για ορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Περαιτέρω, ανάλογα με το εάν τα cookies δημιουργούνται και ελέγχονται από τον χειριστή του ιστοτόπου ή από άλλα μέρη, διακρίνονται σε «ιδιόκτητα» cookies και σε cookies «τρίτων μερών».

Για την καλύτερη διαχείριση του παρόντος ιστοτόπου χρησιμοποιούμε κυρίως προσωρινά cookies ή cookies με περιορισμένη διάρκεια ζωής των κατηγοριών των Βασικών και Λειτουργικών cookies. Τα Βασικά cookies είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και η απενεργοποίησή τους ενδέχεται να καταστήσει τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά μη διαθέσιμα. Τα Λειτουργικά cookies  χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων στον ιστότοπο. Μέσω των cookies αυτών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για τους χρήστες όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του και η γεωγραφική θέση του χρήστη.

Εντούτοις, στον ιστότοπό μας μπορεί να χρησιμοποιούνται και cookies Απόδοσης – Ανάλυσης, τα οποία έχουν μεν προαιρετικό χαρακτήρα, όμως δύνανται να είναι εξίσου αναγκαία στο σύνολό τους για την απρόσκοπτη πλοήγηση του χρήστη. Συγκεκριμένα, τα cookies Απόδοσης – Ανάλυσης συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες (λ.χ. ποιες ιστοσελίδες του ιστοτόπου επισκέπτεται ο χρήστης, αν λαμβάνει μηνύματα σφάλματος από τον ιστότοπο) που μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε, να επιδιορθώνουμε και να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ιστοτόπου. Τέλος μπορεί να χρησιμοποιούμε και Cookies ασφάλειας για σκοπούς ασφάλειας (πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων και κάθε άλλης κακόβουλης δραστηριότητας).

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους ιστοτόπους, ο ιστότοπός μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ανάλογα με το συγκεκριμένο τύπο τους, ο αντίστοιχος ιστότοπος ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

Μπορείτε πάντοτε να τροποποιήσετε τις επιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση cookies ή για να απορρίπτετε τη χρήση cookies. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν επιτρέπετε τη χρήση cookies για συγκεκριμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να μην έχετε περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τους τύπους cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ιδίως για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές μεταβολές.