Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα & Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 30/23.02.2024) ο νόμος 5090/2024 με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα & τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου ενδοοικογενειακής Βίας».

Διακηρυσσόμενος στόχος του νομοθέτη είναι η λήψη της αναγκαίας νομοθετικής μέριμνας, προκειμένου με στοχευμένες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι σκοποί της επιτάχυνσης και ποιοτικής αναβάθμισης της ποινικής δίκης. Συγχρόνως βασική επιδίωξη είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου που διέπει τόσο τον ν. 3500/2006 (A’ 232) όσο και τον Ποινικό Κώδικα, προκειμένου οι διατάξεις των ανωτέρω νόμων να μην αλληλοκαλύπτονται και να είναι προσαρμοσμένες στις παρούσες κοινωνικές συνθήκες και στη δικαιοπολιτική ανάγκη προστασίας του θεσμού της οικογένειας, της ανηλικότητας και των θυμάτων, κυρίως γυναικών, που πλήττονται με αυξανόμενη ένταση από συμπεριφορές ενδοοικογενειακής βίας.

Βραχυπρόθεσμη διακηρυσσόμενη επιδίωξη του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης μέσω της ενίσχυσης των αρχών της γενικής και ειδικής πρόληψης, η λήψη μέτρων αποτροπής όσων ασκόπως κινητοποιούν τον μηχανισμό της και η αναδιάρθρωση των δικαστικών συνθέσεων του δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας σε πιο ολιγομελή και ευέλικτα σχήματα, με σκοπό την εκδίκαση περισσότερων υποθέσεων. Παράλληλα στο επίκεντρο τοποθετείται η προτεραιοποίηση της προστασίας της οικογένειας με την ενίσχυση των μέσων κοινωνικής αποκατάστασης των θυμάτων, η αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση των δραστών, η ενθάρρυνση των επαγγελματιών για την καταγγελία των περιστατικών που υποπίπτουν στην αντίληψη τους.

Τέλος βασικοί διακηρυσσόμενοι μακροπρόθεσμοι στόχοι του Ν. 5090/2024 είναι η επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης, η αποτελεσματικότερη και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και η ουσιαστική συμβολή στην εξάλειψή της.

Ήδη από το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσής του, οι διατάξεις και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκπόνησή τους, έτυχαν ιδιαίτερα εκτεταμένης και εμπεριστατωμένης κριτικής από την δικηγορική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Αναμένεται ο χρόνος να δείξει αν και με ποιον τρόπο θα επιτευχθούν οι διακηρυσσόμενοι στόχοι του.