Το νέο εταιρικό ποινικό δίκαιο Ι Ομιλία σε επιστημονική ημερίδα

Με τιμή και χαρά σας γνωστοποιούμε την κοινή εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5:30 μ.μ. στην Αίθουσα «Χάρης Καρατζάς» (κεντρικό κτήριο εκδοτικού οίκο Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23,  Αθήνα) και θέμα «Το νέο εταιρικό ποινικό δίκαιο».
Ο Ισαάκ Γεροντίδης συμμετέχει στην ημερίδα ως ομιλητής με την εισήγηση με θέμα Παραβάσεις σχετικές με τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας“. Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν και αναλυθούν οι διατάξεις του νέου νόμου των ανωνύμων εταιρειών (άρθρα 178-179 Ν 4548/2018) αναφορικά με την ποινική ευθύνη των ελεγκτών και των μελών του ΔΣ για πράξεις και παραλείψεις τους, ιδίως σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου και τη σύναψη συμβάσεων (π.χ. δανείων) με την εταιρεία.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι άλλες τρεις εισηγήσεις, οι οποίες αφορούν επίσης το νέο ποινικό δίκαιο της ΑΕ (άρθρα 176, 177 και 180 Ν 4548/2018, παραβάσεις ιδίως σχετικά με τη διανομή κερδών, τη συμμετοχή σε ΓΣ μετόχων ή ομολογιούχων κ.ά.), καθώς και τα κοινά περιουσιακά αδικήματα που συνήθως συναντώνται σε εταιρείες (π.χ. απιστία), υπό το καθεστώς του νέου Ποινικού Κώδικα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να πληροφορηθείτε στην αφίσα που προηγείται του παρόντος κειμένου.