Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν 5042/2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 88/10-04-2023), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών στις διατάξεις του Ν 4673/2020 παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.