Παράταση θητείας Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών

Στο άρθρο 61 της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75/ 30-3-2020) ότι:

«Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών».

Με τη διάταξη επιλύεται το πρόβλημα που είχε ανακύψει εκ του ότι σε πολλούς συνεταιρισμούς η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου συμπληρώνεται εντός της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και ως εκ τούτου λόγω της ισχύος των μέτρων προς αποτροπή της διάδοσής του είναι αδύνατη η σύγκληση γενικής συνέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων ΔΣ και ΕΣ.