Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Αποκλειστική χρήση κατασκευών σε κοινόχρηστο δώμα πολυώροφης οικοδομής / Αποζημίωση συνιδιοκτητών...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (3/2021) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 346) δημοσιεύεται η με αριθμό 103/2021...

Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρα 99 επ. ΠτΚ) – Αναγκαίο περιεχόμενο...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (Δ/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου. Στο τεύχος (σελ. 982) δημοσιεύεται η με αριθμό 2/2020 απόφαση του...

Ζητήματα γενικής συνέλευσης σωματειακής δομής νομικών προσώπων εν μέσω και...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (12/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 1441 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 6055/2020...

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Μετάθεση έναρξης ισχύος (άρθρο...

Ο Ν 4738/2020  , ο οποίος ψηφίστηκε στις 26.10.2020 με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η.1.2021 αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική νομοθετική παρέμβαση για την αντιμετώπιση...

Επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων Ν 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων...

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 214 A’/6.11.2020) ο Νόμος 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν 3869/2010 σύμφωνα...

Ακύρωση κατάσχεσης λόγω εσφαλμένου ορίσμου ημερομηνίας πλειστηριασμού – Δημοσίευση απόφασης του...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (8-9/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 954) δημοσιεύεται η με αριθμό 294/2020...