Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022

Με τιμή και χαρά σας γνωστοποιούμε την συμμετοχή μας σε επιστημονική εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα "Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου...

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-01-2023 (ΦΕΚ Β 343/26-01-2023) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και...

Άρση απορρήτου επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 5002/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 5002/2022 «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,...

Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4987/2022)

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 4987/2022 . Ο κώδικας περιλαμβάνει 71 άρθρα κατανεμημένα σε 13 τμήματα, καθώς και παράρτημα. Αποτελεί κωδικοποίηση των υφιστάμενων...

Νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων / ΚΕΔΕ (Ν 4978/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 190/07.10.2022) ο Νόμος 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (ΚΕΔΕ). Ο νέος ΚΕΔΕ αποτελεί ενιαία κωδικοποίηση των διατάξεων...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ...

Σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν 4965/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 162/02.09.2022), ειδικά για το έτος 2022 η προθεσμία...