Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Κληρονομητήρια, αποδοχές κληρονομίας και ένορκες βεβαιώσεις από δικηγόρους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 40/15.03.2024) ο νόμος 5095/2024 με τίτλο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις...

Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα & Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 30/23.02.2024) ο νόμος 5090/2024 με τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα & τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την...

Πρότυπα καταστατικά εταιρειών – Νέα Υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄556/26-01-2024) η υπ' αριθμ. 5186 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα "Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση εταιρειών μέσω...

N 5072/2023 – Διαχειριστές πιστώσεων – Εξωδικαστικός μηχανισμός – Πτώχευση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 198/04.12.2023) ο Νόμος 5072/2023 «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ»...

N 5066/2023 – Τροποποίησεις στις εταιρικές υποχρεώσεις δημοσιότητας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ A’ 188/14.11.2023) ο νόμος 5066/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου...

Κλήτευση συμπαραστατουμένου σε δίκη αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη

Δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα νομικών πληροφοριών Qualex η με αριθμό 2632/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε, τους καθ’ ων...