Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Εικονικότητα φορέα ατομικής επιχείρησης

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2023) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ). Στο τεύχος (σελ. 487) δημοσιεύεται η με αριθμό...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν 5042/2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 88/10-04-2023), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών στις...

Ενεργειακή Κοινότητα – Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας – Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 78/29-03-2023) ο Ν 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και...

Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την συμμετοχή μας σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα το Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθεί πρόσκληση με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες:

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/19-01-2023 (ΦΕΚ Β 343/26-01-2023) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα "Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και...

Άρση απορρήτου επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 5002/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 5002/2022 «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση,...