Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Κλήτευση συμπαραστατουμένου σε δίκη αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη

Δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα νομικών πληροφοριών Qualex η με αριθμό 2632/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε, τους καθ’ ων...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ...

Σύμφωνα με το άρθρο 18 Ν 5055/2023 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 161/29.09.2023), ειδικά για το έτος 2023 η προθεσμία...

Παραγραφή απαιτήσεων τράπεζας από σύμβαση δανείου

Δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα νομικών πληροφοριών Qualex η με αριθμό 103/2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αταλάντης, στην οποία το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς δανειολήπτες που διεκδίκησαν...

Αφανής εταιρεία – Διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ των εταίρων

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (2/2023) του έγκριτου νομικού περιοδικού Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ). Στο τεύχος (σελ. 457 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 386/2023...

Εικονικότητα φορέα ατομικής επιχείρησης

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (4/2023) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ). Στο τεύχος (σελ. 487-490) δημοσιεύεται η με αριθμό...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν 5042/2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 88/10-04-2023), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών στις...