Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με οδηγίες και διευκρινίσεις για...

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Ε. 2065/25-08-2022 εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης...

Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Ν 4958/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 142/21.07.2022) ο Νόμος 4958/2022 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Σκοπός του νόμου είναι είναι...

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 3242/24.06.2022) ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και...

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 103/26.5.2022) ο Νόμος 4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις». Με τον νέο...

Σκέψεις για την σχέση των αγωγών αποκλεισμού εταίρου και λύσης της...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (03/2022) του έγκριτου νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ). Στο τεύχος (σελ. 339 επ.) δημοσιεύεται η με αριθμό 1747/2021...

Προσαρμογή καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών – Παράταση προθεσμίας

Σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν 4915/2022 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄ 63/24-03-2022), η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών αγροτικών συνεταιρισμών...