Νέα

Νομοθετικές, νομολογιακές & επιστημονικές εξελίξεις

Επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων Ν 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων...

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 214 A’/6.11.2020) ο Νόμος 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν 3869/2010 σύμφωνα...

Ακύρωση κατάσχεσης ακινήτων λόγω ορισμού εσφαλμένης ημερομηνίας πλειστηριασμού – Δημοσίευση απόφασης...

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (8-9/2020) του έγκριτου νομικού περιοδικού Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας. Στο τεύχος (σελ. 954) δημοσιεύεται η με αριθμό 294/2020...

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης ΑΕ και συνέλευσης των εταίρων ΙΚΕ...

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 Ν 4722/2020 που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A΄177/15.9.2020), ειδικά για το έτος 2020 η...

Εις μνήνην Κωνσταντίνου Παμπούκη

Έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα από κοντά μας ο μεγάλος δάσκαλος του Εμπορικού Δικαίου, ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Κωνσταντίνος Παμπούκης. Η...

Γνωμοδότηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 11/25-8-2020: Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την...

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εξέδωσε στις 25-8-2020 την υπ' αριθμ. 11 γνωμοδότησή του με θέμα «Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την τελεσιδικία με...

Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικού ποσού για αγορά πρώτης κατοικίας

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. Ε. 2133/11-8-2020 εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που αφορά, μεταξύ άλλων, το άρθρο 7 του Ν...