Ν 5103/2024 – Κατώτατα όρια δημόσιας εκτέλεσης ελληνόφωνου τραγουδιού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 57/19.04.2024) ο νόμος 5103/2024  με τίτλο «Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων». Σκοπός του νομοθέτη είναι η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση της προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του πλαισίου προστασίας και προώθησης του ελληνόφωνου τραγουδιού και των νέων ηχογραφημάτων. Επίσης σκοπείται η προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, ως μέσων για τη διατήρηση και έκφραση της πολιτιστικής ταυτότητας και την ανάδειξη, τη διαφύλαξη και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με τις ουσιαστικές, οργανωτικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις ενδυναμώνεται η προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σκοπείται η ανάδειξη, διάδοση και ανάπτυξη του ελληνόφωνου τραγουδιού, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και η ενίσχυση των νέων δημιουργών και καλλιτεχνών του ελληνόφωνου τραγουδιού. Στις διατάξεις του προβλέπονται σημαντικά κίνητρα και κατώτατα υποχρεωτικά ποσοστιαία όρια (40%) για την εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού σε κοινόχρηστους χώρους  ξενοδοχείων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς και στους χώρους αναμονής επιβατών στα λιμάνια και στους αερολιμένες.

Ο νόμος αφορά τους δημιουργούς, ερμηνευτές και παραγωγούς ελληνόφωνου τραγουδιού, τους νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες, τους έχοντες την ιδιοκτησία ή την εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών, ενημερωτικών και μη (συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής ραδιοφωνίας και της δημοτικής ραδιοφωνίας), τους παραγωγούς και δημιουργούς οπτικοακουστικών έργων (κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών), τους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, χώρων αναμονής αερολιμένων και λιμένων και το Υπουργείο Πολιτισμού.