Ζητήματα λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) μετά το ν. 4919/2022

Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την συμμετοχή μας σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα το Γ.Ε.ΜΗ. Ακολουθεί πρόσκληση με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες: