Άρση απορρήτου επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων (Ν 5002/2022)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν 5002/2022 «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νόμου είναι:

α) η θωράκιση και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του Συντάγματος,

β) η βελτιστοποίηση της δράσης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών,

γ) η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών από λογισμικά παρακολούθησης,

δ) η οργανική και λειτουργική αναβάθμιση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα, και

ε) η αποτελεσματικότερη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.